Контакт

България

4000, Пловдив

ул.Севастопол 49

тел. +359 32 642 051, +359 878 120 720

факс. +359 32 646 020

E-mail : bordo@hotel-bordo.com

Име
E-mail
Относно
Съобщение